Nền kinh tế của đảo quốc Singapore

Kể từ khi độc lập vào năm 1965, nền kinh tế Singapore đã trải qua sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Hiệu quả kinh tế mạnh mẽ của Singapore phản ánh sự thành công của chiến lược phát triển mở và hướng ngoại. Trong những năm qua, mặt hàng xuất khẩu của Singapore đã phát triển từ các sản phẩm có sử dụng nhiều lao động cho tới các sản phẩm giá trị gia tăng cao, như là điện tử, hóa chất và y sinh học. Tầm quan trọng của các dịch vụ với nền kinh tế của Singapore cũng tăng lên, được thể hiện qua sự gia tăng thị phần tài chính và và kinh doanh của nền kinh tế.

Theo số liệu đưa ra từ năm 2000 đến 2010, GDP đã tăng gần gấp đôi, từ 163 tỷ đô la Singapore lên tới 304 tỷ đô la Sing. GDP thực tế trên đầu người cũng tăng nhanh với tỷ lệ gần 12% p.a, trong khi lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở mức dưới 2% p.a và 3% p.a trong giai đoạn này.

Tầm quan trọng với những thành tựu kinh tế của Singapore đó là hàng loạt các chính sách kinh tế vĩ mô lành mạnh nhằm duy trì một môi trường thuận lợi cho đầu tư dài hạn vào nền kinh tế. Chính sách tài chính chủ yếu là nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế dài hạn hơn là những thay đổi theo chu kỳ hay thu nhập rải rác. Do tình hình tài chính ổn định và thặng dư ngân sách ổn định qua nhiều năm, Singapore đã đạt được mức dự trữ ngoại tệ cao và xếp hạng có nền tín dụng mạnh nhất đối với nguồn nợ ngoại tệ dài hạn ở Châu Á.

Không bị cản trở bởi các mối lo ngại về tài chính, MAS có thể tập trung vào mục tiêu chính là bảo đảm sự ổn định của giá cả, và duy trì sự tin cậy trong đồng nội tệ. Kể từ năm 1981, chính sách tiền tệ ở Singapore tập trung vào tỷ giá hối đoái. Điều này phản ánh một thực tế là trong nền kinh tế nhỏ và mở của Singapore, tỷ giá là công cụ hữu hiệu trong việc duy trì sự ổn định giá cả.

Các chiến lược và chính sách dài hạn về kinh tế của Singapore được liên tục tái đánh giá để thích ứng với những thay đổi về sự thách thức và quyền ưu tiên qua thời gian. Hiện nay, có những biện pháp tập trung để phát triển Singapore trở thành trung tâm tài chính đẳng cấp thế giới. Ví dụ, MAS đã tự do hóa ngành ngân hàng và bảo hiểm trong nước để mở rộng sự tham gia của các nước bên ngoài. Đồng thời, MAS đã thông qua một cách tiếp cận mở và mang tính tham vấn hơn trong việc giám sát và phát triển ngành tài chính và chuyển trọng tâm từ các quy định qua sự giám sát tập trung vào rủi ro. Nhiều sáng kiến cũng đã được thực hiện để giúp các nhà quản lý tiếp cận tốt hơn với các quỹ nội địa, phát triển thị trường nợ, và cải cách quản trị doanh nghiệp. Các sáng kiến này cùng với sự ổn định về chính trị và nền kinh tế vĩ mô của Singapore, viễn thông và cơ sở hạ tầng tuyệt vời, vị trí địa lý chiến lược và lực lượng lao động có trình độ và kỹ năng đã góp phần cho sự phát triển nhanh chóng của Singapore trở thành một trung tâm kinh doanh và tài chính năng động ở Châu Á.

Để biết thêm thông tin về sự phát triển gần đây của nền kinh tế Singapore, vui lòng tham khảo Bản đánh giá kinh tế vĩ mô trong một năm của MAS.