Các doanh nghiệp Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TP.HCM

Tại cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp Đức, ông Jens Ruebbert – Chủ tịch Hội đồng Quản trị GBA cho biết Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp Đức.

Trong cuộc họp với Ngài Jens Ruebbert có hơn 70 doanh nghiệp của Đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực, mong muốn tăng cường hoạt động đầu tư và kinh doanh vào các lĩnh vực như ô tô, sản xuất, truyền thông, tài chính, bảo hiểm …

Với trình độ chuyên môn tiên tiến và giàu kinh nghiệm, các doanh nghiệp Đức cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh, đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước.

Đức là một trong những đối tác chính và hiệu quả của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ … Có thể đề cập đến một số dự án của họ đã được triển khai tại Việt Nam như là Đại học Việt-Đức; Xây dựng nhà máy điện gió Phú Lạc 1 với kinh phí 35 triệu Euro; nhà máy số 2 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh trị  với 240 triệu Euro và đầu tư 120 triệu Euro cho dự án nâng cao năng suất sử dụng năng lượng ở nông thôn …

Theo lãnh đạo TP HCM, quan hệ giữa Việt Nam và Đức ngày càng được củng cố và đang phát triển trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại và giáo dục …

Đức là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Vì vậy, Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực như giao thông đô thị, y tế, giáo dục …

Cho đến năm 2020, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Đức sẽ đạt 15 đến 20 tỷ USD.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức tiếp cận và tìm kiếm các cơ hội đầu tư và kinh doanh với các đối tác Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đã công bố thông tin về định hướng phát triển kinh tế và xã hội của thành phố từ 2016 đến 2017.

Bên cạnh đó, thành phố còn giới thiệu một số biện pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước như tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường bằng cách tập trung vào các lĩnh vực đầu tư được khuyến khích bởi thành phố.